Saturday, 3 November 2012

Kata Ganti Nama Diri Tanya


KATA GANTI NAMA DIRI TANYA
Kata Ganti Nama Diri Tanya

1. Kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk kepada benda atau orang dalam bentuk tanya.
Contoh:
• Apa merujuk kepada benda atau perkara.
• Siapa merujuk kepada orang.
• Mana merujuk kepada benda atau orang.

2. Partikel –kah hanya digunakan apabila kata ganti nama diri tanya digunakan di hadapan ayat.
Contoh:
• Apakah nama bangunan yang tertinggi di dunia? [betul]
• Nama bangunan yang tertinggi di dunia apakah? [salah]
3. Kata ganti nama diri tanya yang digandakan akan bertukar menjadi kata ganti tak tentu.
4. Contoh kesalahan dalam ayat:
• Dia tidak membawa apa kelengkapan memasak untuk perkhemahan kerana terlupa. [salah]
• Dia tidak membawa apa-apa kelengkapan memasak untuk perkhemahan kerana terlupa. [betul
]

LATIHAN :- SILA LAYARI WEB INI:-


http://www.zoom-a.com/5 comments: