Saturday, 3 November 2012

Kata Nama Am dan Khas


KATA NAMA AM DAN KATA NAMA KHAS
Kata Nama Am dan Kata Nama Khas
1. Perkataan yang biasanya menamakan orang atau benda.
2. Perkataan yang menjadi inti pada binaan frasa nama.
3. Jenis kata nama:
a) Kata Nama Am
i. benda/perkara yang umum sifatnya
ii. ejaannya berpangkal huruf kecil (kecuali memulakan ayat)
iii. dapat digandingkan dengan kata bilangan ataupun penjodoh bilangan.
Contoh:
• Beberapa orang guru perempuan telah terlibat dalam perkhemahan itu.
• Pelajar itu mengambil sebuah kerusi lalu duduk di barisan hadapan sekali.
iv. kumpulan kata nama:
• abstrak – mimpi, angan-angan, dan cita-cita
• benda – kerusi, meja, dan pen

• manusia – orang, guru, dan polis
• binatang – kancil, lembu, dan angsa
b) Kata Nama Khas
i. nama yang khusus
ii. ejaannya berpangkal huruf besar
iii. kumpulan kata nama:
• manusia – Ahmad, Mahmud, dan Ah Seng
• tempat – Kuala Lumpur, Ipoh, dan Kangar
• binatang – Si Tompok, Pak  Belang, dan Pak batik
  
• tajuk – Ibu Mertuaku dan Aku Anak Timur
4. Kata nama berbeza apabila digunakan di tempat yang berbeza.
Contoh:
Kata Nama Am:
• Pengarah ( jenis pekerjaan secara am)
Kata Nama Khas:
• Pengarah Syarikat Tenaga Maju. ( jawatan khas di syarikat tersebut) 

1 comment: